ادبیاتِ آن اقلیت Reviewed by Momizat on . ادبیات اقلیت، پایگاهی است برای اقلیتی که صدایش را کمتر می شنوند. اقلیتی که از اتفاق حرف برای زدن بسیار دارد و پایگاهی نه. پایگاهی جز ادبیات. اقلیت پایگاهی ندارد ادبیات اقلیت، پایگاهی است برای اقلیتی که صدایش را کمتر می شنوند. اقلیتی که از اتفاق حرف برای زدن بسیار دارد و پایگاهی نه. پایگاهی جز ادبیات. اقلیت پایگاهی ندارد Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » یادداشت » ادبیاتِ آن اقلیت

ادبیاتِ آن اقلیت

ادبیاتِ آن اقلیت

ادبیات اقلیت، پایگاهی است برای اقلیتی که صدایش را کمتر می شنوند. اقلیتی که از اتفاق حرف برای زدن بسیار دارد و پایگاهی نه. پایگاهی جز ادبیات. اقلیت پایگاهی ندارد جز ادبیات. و این معنای ادبیات است برای ما. برای تمام کسانی که می توان «اقلیت»شان نامید. کسانی که تنها خانه و مأوایشان ادبیات است. اکنون آیا این در افتادن و تن دادن به تناقضی آشکار نیست که پایگاهی دیگر به جز ادبیات برای کسانی بنا کنیم که پایگاهی به جز ادبیات ندارند و نباید داشته باشند؟ این سؤال مطرح است که آیا آنان که پایگاهی جز در ادبیات ندارند، از سر انتخاب و قصد هر پایگاهی به جز ادبیات و نوشتن و هنر را طرد کرده اند یا از سر ناچاری و از این رو که در جایی جز ادبیات قوام نتوانند یافت و جای نتوانند گرفت، در ادبیات گام می زنند؟ به بیانی دیگر، آیا کسی که تنها به ادبیات و هنر پناه می تواند ببرد، از این روست که دستش به پناهگاه های دیگر (تو بخوان شهرت، ثروت، شهوت، قدرت) نمی رسد، یا از آن روست که نیازی به آن دیگر پناه گاه ها ندارد و میلی. اگر بخواهیم از اندیشه دلوز بهره بگیریم، می توانیم بگوییم که ادبیات همواره از آنِ اقلیت است. نویسنده همواره در اقلیت است. و همواره در حال مبارزه با اکثریتی که از امکانات، همۀ امکانات بهره مند است. نوشتن جز اعتراضی سر فرو برده در جیب در برابر اکثریتی تمامیت خواه نیست.

«ادبیات اقلیت» جای گاهی است برای تمامی کسانی که در ادبیات زندگی می کنند و خانه ای به جز متن ندارند. «ادبیات اقلیت» دست تمام کسانی را که ادبیات را برای ادبیات می خواهند می فشارد و به حمایت آنان نیازمند است. «ادبیات اقلیت» می خواهد پای گاهی و جای گاهی باشد برای تمام کسانی که دوست دارند مستقل بمانند و به پای گاه و جای گاهی از پیش پیشنهاد شده وابستگی نداشته باشند.

«ادبیات اقلیت» پایگاهی مستقل است که صرفاً به ادبیات و مسائل مرتبط با آن می پردزاد و بنایش بر اساس همین استقلال و صدای کسانی بودن است که صدایشان کمتر شنیده است.

نقل و بازنشر مطالبی را که برای نخستین بار در این پایگاه منتشر می شوند، با ذکر منبع توصیه می کنیم.

 

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا