شما اینجا هستید:خانه » مدرسه خوشبختی (Page 2)

یادداشت‌های اینستاگرامی مرتضا کربلایی لو

اول، وسط، آخر

اول، وسط، آخر. به کدام قسمت یک مراسم، یک شب، یک ماجرا، یک مکان، یک رابطه، یا کار، گرایش دارید؟ برخی‌ها اهل اول‌اند. ...

ادامه محتوا

در باب رابطه و شادی

زندگی سالم و عمر طولانی به پول، غذا یا میزان کلسترول بسته نیست، بلکه به رابطۀ قوی و خوب بسته است. آن‌هایی که در پنجاه سالگی روابط استواری دارند، در هشتادسالگی شادترند. ...

ادامه محتوا

گل‌های فراموشم مکن

آن تصمیمی که زمانی گرفته‌ایم و سپس منصرف شده و ترکش کرده‌ایم، و بعد پاک از یادش برده‌ایم، آتش زیر خاکستر است. این تصمیم‌ها بعد از یک دوره فراموشی، بازمی‌گردند. گل‌های "فراموشم مکن"اند که می‌شکفند. ...

ادامه محتوا

برزخی در میان شادی و غم

قانون ارث بی‌‌این‌که کسی خودش بخواهد یا شورایی از خویشاوندان و ریش‌سفیدان لازم باشد، جاری است. توارث شرع خداست. حتا هیچ نیازی نیست متوفا قبل مرگ وصیتی کرده باشد ...

ادامه محتوا

هسته پنهانی از شادی در رفتار مراقبانه

ادبیات اقلیت ـ “هسته پنهانی از شادی در رفتار مراقبانه” در مجموعۀ مدرسه خوشبختی نوشتۀ مرتضا کربلایی لو: *** برای این‌که عزیزی را از خوابی که رفته بیدار نکنید، کلید را آهسته در دماغ قفل می‌کنید و آهسته می‌چرخانید. لولا به‌اندازه چرب است و نمی‌نالد. پس با نفس حبس وارد خانه می‌شوید، گوش می‌ایستید صدای منظم دم و بازدم عزیزتان را بشنوید. خدا را شکر که در خواب است و دردی نمی‌کشد. خواب به حال عزیزتان خوب است. با گا ...

ادامه محتوا

شمایل اندوه

برای رنج و اندوه شدیدی که برده شده است، یک شمایل بسازید تا به شادی شما افزوده شود. هروقت برای حقیقتی پیکره می‌سازید، آن را در تله می‌اندازید. ...

ادامه محتوا

دربارۀ تشنگی و گرسنگی

گرسنگی قوی‌تر از تشنگی است. گرسنه یک‌جا نمی‌ایستد، به عمق نمی‌رود، بلکه برای یافتن غذایی که درد توقف‌ناپذیر گرسنگی را فرو بنشاند، دست و پا می زند. ...

ادامه محتوا

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا