You Are Here: Home » مدرسه خوشبختی

یادداشت‌های اینستاگرامی مرتضا کربلایی لو

همصحبتی با آشنایان روح

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین الاهی، "روح" است. روح چیست؟ هم می‌دانیم هم نمی‌دانیم. می‌دانیم چون از روح در ما دمیده شده و نمی‌دانیم چون روح فراتر و بزرگ‌تر از تک تک ماهاست و اغلب، وجودش انکار می‌شود... ...

Read more

در باب افتادگان و جنگ‌آوران

به احترام کسی اگر برمی‌خیزیم، یا کلاه از سر برمی‌داریم، وقفه‌ای است که نمی‌پاید. انگار دولت و بخت با "افتادگان" است. همه می‌افتند. حتا آلیس با پایین رفتن در لانۀ خرگوش به سرزمین عجایب رسید... ...

Read more

فرهنگ ماسا

پسرجان، دخترجان، از کجا می‌آوری این اهتمام به خدمت را؟ چرا رفتاری می‌کنی من فکر کنم فرهنگی هست، فرهنگی به اسم "فرهنگ ماسا"؟ چرا این قدر اصرار داری جهان بر سر ماسا، از هرچه تلخی و عبوسی است زدوده شود... ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top
http://www.20script.ir