خائن / داستانی از کورتزیو مالاپارته

خائن / داستانی از کورتزیو مالاپارته

خائن / داستانی ازکورتزیو مالاپارته: در فوریۀ سال 1942 در جریان محاصرۀ لنینگراد، من به طور موقت به ژنرال اِدکُویست فرماندهی لشکر نیروهای فنلاندی مستقر در نزدیکی دریاچۀ لادوگا پیوستم ...

شعری از سمیه جلالی

شعری از سمیه جلالی

شعری از سمیه جلالی: دارالمجانین است این که می‌بینی‌ش / حدود لاطائلات دسته جمعی میمون‌ها / تکثیر صدا در وهم منتشرشدۀ کاسۀ سر / چرخیدن اشکال متقارن / گیج در کلماتی که مدخلش پیدا نیست ...

چند کار از نانام

چند کار از نانام

چند کار از نانام: ترک کردم خودم را. چمدان به دست کنار جاده ایستاده بودم که ماشینی. رفتیم تا رسیدیم. ایستاده بودم کناری و تماشا می‌کردم خودم را. کتابی می‌خاندم به اسم دام... ...

سینا سرکانی رفت / “مردی که همیشه شاعر بود”

سینا سرکانی رفت / “مردی که همیشه شاعر بود”

سینا سرکانی رفت / یادداشتی از مهین میلانی: فرامرز پورنوروز که از پشت تلفن حس کرد دارم جان از بدن تهی می‌کنم، گفت هنوز معلوم نیست، من چیزکی جایی خواندم، چه بسا اشتباهی شده است... ...

جاری شدن با ریگ روان / نگاهی کوتاه به رمان زن در ریگ روان

جاری شدن با ریگ روان / نگاهی کوتاه به رمان زن در ریگ روان

کتاب زن در ریگ روان نوشتۀ کوبو آبه این چنین سفری را ترسیم کردن است. روایتی که با یک خبر، خبری به ظاهر عادی، در جهانی رئالیستی آغاز می‌شود... ...

دو شعر از زهرا حیدری

دو شعر از زهرا حیدری

فرابخوانمت از پنجره داخل شوی / در مقاومت درها / و انقباض ماهیچه‌های مرگ. / چشمی که می‌دوزم به ماه بیگانه است / و محبوبم بیگانگی مضاعفی، کنار دست و دل سردی کلمه‌ها ... ...

لوطی صالح /  داستانی از نسیم توکلی

لوطی صالح / داستانی از نسیم توکلی

لوطی صالح / داستانی از نسیم توکلی: زنی هذیانی، دیوانه، باهوش می‌سازم، با لباس گل و گشاد، پستان‌هایی عریان و برانگیخته، لب‌های قرمز، موهایی اندک ژولیده؛ و به طور کلی با حرکاتی مالیخ ...

خائن / داستانی از کورتزیو مالاپارته

خائن / داستانی ازکورتزیو مالاپارته: در فوریۀ سال 1942 در جریان محاصرۀ لنینگراد، من به طور موقت به ژنرال اِدکُویست فرماندهی لشکر نیروهای فنلاندی مستقر در نزدیکی دریاچۀ لادوگا پیوستم. ادامه ...

شعری از سمیه جلالی

شعری از سمیه جلالی: دارالمجانین است این که می‌بینی‌ش / حدود لاطائلات دسته جمعی میمون‌ها / تکثیر صدا در وهم منتشرشدۀ کاسۀ سر / چرخیدن اشکال متقارن / گیج در کلماتی که مدخلش پیدا نیست... ادامه ...

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا