دو شعر از شهرام گراوندی

دو شعر از شهرام گراوندی

دو شعر از شهرام گراوندی: تو رنگ باران و شب‌پره‌ها و کاسۀ عتیقِ فلز / دریایی تو! / نباتی در شاهراهِ درخت / آوندهای شهد و عسلی / در یاخته‌های ذهنم! / تو قصیل پر شبنم صبح ِ روستایی / ...

رؤیای یک مجاهد و طرح یک پرسش / دربارۀ سعید سلماسی

رؤیای یک مجاهد و طرح یک پرسش / دربارۀ سعید سلماسی

سعید سلماسی نامی است که کم‌تر دربارۀ او شنیده‌ایم. اگرچه از او مختصر چیزهایی گفته‌اند و دربارۀ شجاعتش نگاشته‌اند، با این حال او کم‌تر شناخته شده است. ...

کُفیشه / متنی مکان‌نگارانه از محمد عابدی

کُفیشه / متنی مکان‌نگارانه از محمد عابدی

کُفیشه متنی مکان‌نگارانه محمد عابدی  برای: پگاه به از در فرار سایه، سایه درماندن، درمانده شدن گریبان حال مسکوت را گرفته است.  وَه که چه نکبت و ادبار است این استِ تفرقه‌افکنِ واسطه، ...

شعری از پدرام محمدزاده

شعری از پدرام محمدزاده

شعری از پدرام محمدزاده: می‌خواستم برای هر آسمان‌خراشی یک طبقۀ تعریف‌نشده بسازم / که هیچ شماره‌ای ندارد / و جز بعضی‌ها کسی از وجود آن اطلاع ندارد / یک طبقۀ مخفی / میان تمام طبقات / ...

دو شعر از سرگون بولص / ترجمۀ امید عبادی

دو شعر از سرگون بولص / ترجمۀ امید عبادی

دو شعر از سرگون بولص: در ابتدا بانگ شتری را شنیدیم / در ابتدا / قبل از دیدن / آن هنگام که پشتۀ کوه‌ها به هم برخورد کردند / و دیوارۀ جهان مخفی ویران شد: / شتری مست بانگ‌زنان آمد / ک ...

هیچ واژه‌ای مرا برگزار نمی‌کند

هیچ واژه‌ای مرا برگزار نمی‌کند

«نزدیک‌تر بیا» در شعر باران سجادی می‌تواند «به خود نزدیک‌تر بیا»‌ یا «به دیگری گم‌شدۀ خودت نزدیک‌تر بیا» تعبیر شود. و یعنی از خود بیگانگی که در کار از تو ساخته‌اند، بیرون شو... ...

یادداشتی دربارۀ کتاب خطاب به عشق اثر آلبر کامو / محمدعلی حسنلو

یادداشتی دربارۀ کتاب خطاب به عشق اثر آلبر کامو / محمدعلی حسنلو

جذابیت خطاب به عشق جدا از سادگی و خلوص آن گزارش لحظه به لحظه‌ای است که دو نفر از وضعیت زندگی خود به یکدیگر می‌دهند؛ به‌طوری که حتی از رفتن ناگهانی برق نیز در نامه‌ها حرف به میان آم ...

دو شعر از شهرام گراوندی

دو شعر از شهرام گراوندی: تو رنگ باران و شب‌پره‌ها و کاسۀ عتیقِ فلز / دریایی تو! / نباتی در شاهراهِ درخت / آوندهای شهد و عسلی / در یاخته‌های ذهنم! / تو قصیل پر شبنم صبح ِ روستایی / نجوای دلنشین چوپانی / در کوه‌های آوای نی و خش‌خش ِ پازن و برنوی بازیگوش! ادامه ...

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا