شما اینجا هستید:خانه » شعر » شعر فارسی

شعری از نرگس باقری

شعری از نرگس باقری: ... ای که خودت را روی ضلع جدولی‌ام می‌کشی / مرا از آزادی برگردان! / که بوق‌های زیادی در بغل دارم / من خط سفید ممتدی دارم اما / چراغ‌های رنگی‌ام مدام / روی قرمز / بند / می‌رود... ...

ادامه محتوا

چند کار از نانام

چند شعر از نانام: شعر دقیقن در ثانیه 59ام اتفاق می‌افتد. / بار و بندیلش را بسته است و می‌داند که رفته است. / در ثانیه‌ای که 59 بار مرده است / مرگ / تنها یک بار اتفاق می‌افتد. ...

ادامه محتوا

چند شعر از هما همتا

چند شعر از هما همتا:  وصلم به کشاله‌ی این روز ها که رفته رفته و جایی می‌رسند؛ به ماه و سال / من لاشه‌ی جامانده از لحظاتی که خیلی عادی‌ست، نمرده باشم ...

ادامه محتوا

سه شعر از مصطفا صمدی

سه شعر از مصطفا صمدی: برای ده سالگی‌م / بیست سالگی‌ / حتی سی / که پا نگذاشته هنوز / متأسفم / متأسفم پاهایم نمی‌رسید / که توپ را از زمین خودی دور کنم / می‌توانستم فقط دریبل بخورم / از پوچک‌ها سوت بسازم / و باخت را ببرم / متأسفم پسر شجاعی نبوده‌ام... ...

ادامه محتوا

سه شعر از پویان فرمان‌بر

سه شعر از پویان فرمان‌بر: / دختری بعد / که با آینه می‌خوابید / از لای جمعیت / دست دیگری که خانه در قبل داشت / گرفت و مثل کسی که هرگز نبود / قبری برای قبله‌اش حفر کرد / تا به ناشناخته‌ای از زمین... ...

ادامه محتوا

دو شعر از محسن توحیدیان

دو شعر از محسن توحیدیان: دیده‌ام که بر آب می‌روند / مردگانِ عصرِ دوشنبه از تیرباران / و شن‌زار بر فراز سرهاشان / رگبارِ ماهی و ماسه می‌بارد / پیراهن به پاییز می‌سپارند / و پیشانی به زمستان می‌برند / و بر دهانِ هیچ‌کدام آن‌ها / سرود بخشایش نیست... ...

ادامه محتوا

سه شعر از معصومه داودآبادی

سه شعر از معصومه داودآبادی: پناه بردم به رنگ سفید / و فراموشت کردم / از کاغذها گذشتم / راه افتادم میان الفبا / و رودخانه‌ای شدم / که می‌توانست شبانه‌روز / خون‌ریزی کند... ...

ادامه محتوا

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا