نشرِ پس از موعد Reviewed by Momizat on . ادبیات اقلیت ـ سید رضا کوشالشاهی: رمان «فشار پیش از موعد» محصول بخش بزرگی از سالهای پایانی عمر کوتاه حمیدرضا شریفی است. «امروز عمواقبال سه پیچ کرده بود به عالم ادبیات اقلیت ـ سید رضا کوشالشاهی: رمان «فشار پیش از موعد» محصول بخش بزرگی از سالهای پایانی عمر کوتاه حمیدرضا شریفی است. «امروز عمواقبال سه پیچ کرده بود به عالم Rating: 0
شما اینجا هستید:خانه » یادداشت » دربارۀ کتاب » نشرِ پس از موعد

نشرِ پس از موعد

نشرِ پس از موعد

ادبیات اقلیت ـ سید رضا کوشالشاهی: رمان «فشار پیش از موعد» محصول بخش بزرگی از سالهای پایانی عمر کوتاه حمیدرضا شریفی است.

«امروز عمواقبال سه پیچ کرده بود به عالم هنر. از هر دری گفت تا رسید به نوشتن. معتقد بود نوشتن نوعی ریاضت است.»

افروز شخصیت اصلی داستان است که در سال های دهۀ شصت و هفتاد و در قم زندگی می کند.  شش سالی خودش را گم و گور می کند و باز پیدایش می شود و حمیدرضا، نویسنده ای است که می خواهد زندگی شش سالۀ افروز را ثبت کند.

ریاضتی موروثی افروز را به ترکیبی از قدرت و جلال تبدیل می کند و او به مرتبه بالایی از کمال می رسد. اما خیانت است که او را باز به پایین می اندازد، به حوض وسط خانه اش در قم برمی گرداند. اریتوس پادشاه، افروز را به دوری از خیانت پند داده بود.

«خودکشی به وقتش اگر نباشد، مثل میوه کال مزه ای ندارد. حمیدرضا می گفت میوه ی کال هم خوردن دارد.»

حمید رضا شریفی، در تیرماه هزار و سیصد و نود و یک با مرگی دردناک به زندگی خود پایان داد. در حالی که تا آخرین لحظه عمر پیگیر چاپ و نشر این کتاب بود.

نشر فشار این کتاب را در زمستان ۹۳ در صدو پنجاه صفحه و به قیمت ده هزار تومان، یعنی تقریباً نصف قیمت یک پیتزا قارچ و پنیر به چاپ رسانیده است. امید است که حاصل ریاضت های نویسنده خوانده شود، چرا که شریفی بارها از رنج های نویسنده بودن گفته بود.

از حمید یک رمان با نام «رمان بُر» و یک مجموعه داستان با نام «اشانتین یک قتل، مرگ یک پپسی» باقی مانده است که هنوز فرصت نشر پیدا نکرده اند.

رضا کوشالشاهی

ادبیات اقلیت / ۲۱ تیر ۱۳۹۴

تمامی حقوق برای پایگاه اینترنتی «ادبیات اقلیت» محفوظ است.

رفتن به بالا